SBlue kapselfärg

SBlue Kapselinfärgning för kataraktkirurgi

SBlue® är en kapselfärg som ger snabb, enkel och säker infärgning av kapseln vid kapsulorhexis och kapsulorhexis-­kanten under hela operationen.
Produkten levereras i en 1 ml förfylld spruta med 23G-kanyl. Sprutan är ergonomiskt utformad för säker och enkel injicering.

  • 0,06 % Trypan Blue
  • Ger mycket god visualisering av kapsulorhexis
  • Behåller tydlig markering av kapsulorhexiskanten under hela operationen
  • Snabb, enkel och säker infärgning.
SBlue kapselfärg förpackning

Läs mer på Sidapharm >