Produkter för rengöring och desinfektion

Kliniskt rent på ögonkliniken.

Hos oss finner du rengöring och desinfektion för en bra arbetsmiljö och patientsäker verksamhet. Vi har bland annat Tristel Duo® OPH – ett desinfektionsmedel som ger höggradig desinfektion av oftalmiska och optiska medicintekniska produkter och instrument som används vid många ögonundersökningar. Följ alltid tillverkarens bruksanvisning för validerad rengöring och desinfektion.

Vi erbjuder även produkter för ultraljudsrengöring som ger en mekanisk, elektronisk borstning som förrengöring av kirurgiska instrument. Du finner också lättanvända ultraljudsbad för intensiv men varsam rengöring av mikroinstrument, instrumentolja, Tristel wipes samt utbildning i instrumentvård.

För att rengöra kirurgiska instrument, desinfektera och sterilisera har vi i vårt sortiment Washtrays och Containrar som lämpar sig för mikroinstrument-reprocessing.

Rengöring - Desinfektion

 
Tristel Solutions

Tristel Duo® OPH och Tristel Dry Wipes- höggradig desinfektion av oftalmiska och optiska produkter.

Tristel logo - rengöring desinfektion

Ultraljudsbad

 
Bandelin

Ultraljudsbad för rengöring kirurgiska instrument.

Bandelin logo - rengöring

 
Helmut Zepf – Zepfcare

Helmut Zepf – Container och Washtray för rengöring, desinfektion och sterilisering av kirurgiska instrument.

Helmut Zepf logo