Tjänster

Behåll skärpan på dina kirurgiska instrument.

Specialister på service och reparation

Genom att ta hand om dina mikrokirurgiska instrument på bästa sätt ökar du funktionaliteten och livslängden. Vi erbjuder kvalificerade reparationstjänster när dina instrument behöver det.

Service och reparation kirurgiska instrument
instrumentvård

Lär dig instrumentvård för bästa skärpa och patientsäkerhet.

Vill du ha kvalificerad instrumentvårdsutbildning som bevarar skärpan på dina instrument? Vi på Medilens besöker er gärna för en verksamhetsanpassad utbildning!