Produkter för okuloplastik

Framgången sitter i dina instrument och händer.

Medilens har produkter för okuloplastikprodukter och har sedan många år tillbaka ett nära samarbete med FCI, ett innovativt företag som sedan 1984 utvecklat produkter för torra ögon, tårvägskirurgi, ögonlocks- och orbitalkirurgi. Bland dessa produkter kan du finna perforerade pluggar, punctum pluggar, Lacrijet®, ett antal olika nasolacrimala intubationssystem, ögonlocksvikter och kornealskydd. 

Kirurgiska instrument för okuloplastik kan erbjudas både som engångs- och flergångs, beroende på möjlighet till reprocessing på er klinik.

Conformers

 
FCI

Conformers för konjunktival cul-de-sacs.

FCI logo

Engångsdiatermi

 
Bovie Medical

Batteridriven engångs diatermi.

Bovie logo

Instrument - engångs

 
Blink Medical

Engångsinstrument för ögonkirurgi.

Blink Medical_logo

Surgitrac

Engångsinstrument för ögonkirurgi.

Surgitrac logo

 
e. Janach

Engångsinstrument för ögonkirurgi.

Janach logo

Instrument - flergångs

 
a1 Medical

Flergånginstrument för ögonkirurgi.

a1 medical logo

 

 
Duckworth&Kent

Flergånginstrument för ögonkirurgi.

Duckworth & Kent Titanium surgical instruments - logo

 
e. Janach

Flergångssinstrument för ögonkirurgi.

Janach logo

 
Moria

Flergångsinstrument för ögonkirurgi.

Moria Surgical logo

 
Optico

Flergångsinstrument för ögonkirurgi.

Optico logo

Knivar

 
Mani

Engångsknivar för ögonkirurgi.

Mani - logo

Kornealborr

 
Bovie Medical

Kornealborr med engångsstift.

Bovie logo

Kornealskydd - engångs

 
FCI

Kornealskydd för tårvägs- och ögonlockskirurgi.

FCI logo

Märkpennor

Aspen Surgical
Markeringspennor med linjal. Aspen surgical logo
 
Viscot

Markeringspennor med linjal.

Viscot logo

Orbitaimplantat

 
FCI

Orbitaimplantat för indikationerna enucleation, evisceration och sekundär-implatantion.

FCI logo

Perforerade punktumpluggar

 
FCI

Perforerade pluggar för behandling av punktumstenos.

FCI logo

Ptosprober

 
FCI

Prober för ptoskirurgi för frontalis suspension.

FCI logo

Suturer

 
MANI

Hudsuturer för ögonkirurgi.

Mani - logo

Symblefaronringar

 
FCI

Symblefaronringar för att förhindra sammanväxning av konjuktivala cul-de-sacs.

FCI logo

Tårvägskanyler

 
Eagle Labs

Tårvägskanyler för tårvägsspolning.

Eagle Labs-logo

 
Sterimedix

Tårvägskanyler för tårvägsspolning.

Sterimedix logo

Tårvägsstenos - DCR - Intubationsset

 
FCI

Perforerade pluggar, mono- och bikanalikulära nasolakrimala intubationssystem.

FCI logo

Ögonlocksvikter

 
FCI

Ögonlocksvikter för behandling av tillfällig och bestående lagophtalmos vid ansiktsförlamning.

FCI logo