iCare Home2 – Ny tonometer för hemmabruk

iCare Home2 – Ny tonometer för hemmabruk

iCare Home2 tonometer
  • Omedelbar dataöverföring till kliniken
  • Enkel att använda och hög precision
  • Patienten lär sig att bättre förstå sin sjukdom Glaukom och därmed bättre compliance.
  • Bättre behandling
  • iCare HOME2 kan hjälpa till att förbättra efterlevnaden av läkemedel och ge ekonomiska fördelar
  • Informativt användargränssnitt
  • Mobilapp för patient med IOP-grafer
  • Privat molnkonto för patient
iCare tonometer kvinna mäter

iCare HOME2-tonometern för patientanvändning revolutionerar glaukomvården. Patienten kan göra IOP-mätningar under normala dagliga aktiviteter under hela dagen och iCare HOME2 kan även användas när patienten ligger ner.

iCare Home2 genomgång med doktor

iCare HOME2 tillåter mätningar vid olika tider på dygnet under flera dagar och ger en heltäckande bild av intraokulära tryckfluktuationer. Mätningar hemma kan hjälpa till att avslöja IOP-spikar som inte skulle ha identifierats om mätningar endast hade gjorts under kontorstid, på kliniken. 

Läs mer på iCare