Low Dead Space-kanylen från TSK

Low Dead Space – Kanyl för minsta möjliga spill av läkemedel.

Minimerar spill av injektionsläkemedel.

Low Dead Space kanyl

Tillverkaren TSK har tagit fram en patenterad kanyl (30G x 9mm) som erbjuder en design som minskar utrymmet i nålhuben till nära noll och reducerar därmed spill av injektionsvätska till ett minimum– sparar upp till 0,08ml per kanyl. Bilden nedan beskriver skillnaden i design mellan en konventionell nålhub/kanyl och Low Dead Space-kanyl. (Kvarvarande vätskemängd är färgad i blått)

Low Dead Space-kanylen har inte dokumenterad användning för IVT, kanylen passar inte i Precivia.

Läs mer på TSKs hemsida.