Introduktion av Kipic® – den första kanylen för IVT från Medilens

Kipic® – Kanyl för Intravitreala Injektioner – IVT, 100 stycken per förpackning

Kanylen från Kipic® är den första kanylen Medilens kan erbjuda med applikation för Intravitreala injektioner, kanylen som är 30G x13mm passar i injektionsassistenten Precivia®

Indikation: IVT

Kipic kanyler