Tårvägstentar som underlättar vid blockerade tårkanaler

Tårvägsstentar som underlättar vid blockerade tårkanaler.

BIKA® är F.C.I:s första intubationssystem designade för bikanalikulära intubationer, speciellt för kongenital naso-lakrimal duct obstruktion och dacryocystorhinostomi (DCR). De rundade metallproberna på BIKA® för DCR är säkert fästade vid silikonslangen för att enkelt och säker hittas och dras fram ur näsan. Indikation: DCR 
BIKA® F.C.I:s intubationssystem
Description : FCI BIKA® intubation systems have been the first models designed for bicanalicular intubation, especially in case of congenital nasolacrimal duct obstruction and dacryocystorhinostomy (DCR). The metallic probes are securely connected at the silicone tube for an easy and safe retrieval fromthe nose. Designed by J.-A. Bernard, M.D. • Strong connection between silicone tube andmetallic probe • Non-traumatic rounded tip • Many different designs available • 0.64mmsilicone tube / 60mmlong & 0.8mmdiametermetallic probe • Indicated for infant• Medical grade silicone – PVP option • Sterile Main characteristics : • 0.64 mm silicone tube / 80 mm long & 0.80 mm diameter metallic probe • Indicated for adult • Medical grade silicone – PVP option • Sterile

Läs mer på Leverantörens hemsida