Ny distributör av Morganlinsen

Rädda synen "hands free"

Nu finner du även Morganlinsen i vårt sortiment – en spollins för effektiv spolning av cornea och konjunktivalsäcken efter kontakt med kemiska ämnen. 

Morganlins insatt på patients öga

Applicera linsen på ögat och koppla slangsetet till droppåse med lämpligt sköljmedel och dina händer är fria att göra ny nytta. Enklare, skonsammare och effektivare utrustning för att rädda synen finns inte.

Följande produkter ingår i produktserien:

Morgan® mor-FLEX ®Lens

MT6673 The Morgan® mor-FLEX ®Lens

MT202 Morgan Lens Delivery Set®

Medi-Duct® to absorb outflow

MT63 Medi-Duct® to absorb outflow

Läs mer på Morgan Lens hemsida.