Tristel DUO OPH

Tristel DUO OPH för höggradig desinfektion

Säkrare och lättare att använda! För höggradig desinfektion av medicinskteknisk utrustning Tristel Duo OPH är klordioxid i skumform designat specifikt för höggradig desinfektion av medicinskteknisk utrustning som används inom oftalmologi. Tristel Duo är säkrare, lättare att använda och mer kompatibel än alternativa desinfektionsmedel såsom natriumhypoklorit, aldehyder, perättiksyra eller alkohol. Tristel Duo OPH är baserad på Tristels …

Tristel DUO OPH för höggradig desinfektion Läs mer »