Färgmedel

MonoBlue SafR 0,055% med Mannitol.

För främre segmentet.

MonoBlue NafX 0,15% (No Air Fluid eXchange) 0.15% Purified Trypan Blue + Mannitol + Deuterium Oxide

För bakre segmentet.