Glaukom

Pachymeter

Pachpen

Handhållen pachymeter från Keeler Diagnostics med mycket hög mätnoggrannhet.

Konverterar IOP- mätningar på några sekunder.

Tonometer

Ögontrycksmätare

Icare handhållen tonometer som mäter utan att ögat behöver bedövas.

Användes med engångsprober.

Läs mer här!

Engångsinstrument
new world medical logo

Kahook Dual Blade från New World Medical.