Luteinbaserade infärgningsmedel för vitreus, ILM, ERM & PVR

A new era of intraocular dyes

Nu lanserar vi nya produkter för bakre segmentet.

Luteinbaserade infärgningsmedel för vitreus, ILM, ERM & PVR

Säkerhet och effektivitet i fokus
Vitreocare har framställt nya infärgningsmedel baserade på två nya patent Lutein och PBB®. Produkterna är väldokumenterade i fler än 70 olika studier (in vivo, in vitro, in silico).

Lutein
Lutein är ett xantofyll som är ett gult pigment som återfinns i naturen. Genom att äta grönsaker får vi naturligt i oss lutein som sedan via blodet absorberas speciellt i macula lutea och skyddar retina mot bland annat skadligt blått ljus. Lutein är en naturlig antioxidant som även har anti-inflammatoriska egenskaper genom att förhindra fria radikaler som genereras i en inflammationsprocess.
Lutein utvinns här från ringblomma och utgör den ena delen i Vitreocares två patent och ingår i hela produktserien.

molekyl Vitreocare

PBB® – Pure Benzyl Brilliant Blue
Den nya molekylen PBB® innehåller en benzyl-grupp som inte återfinns i BBG-molekylen (Brilliant Blue G) vilket skall erbjuda en tydligare infärgning av proteiner.
PBB® har en hög lipofilicitet (4 ggr högre än BBG), en lipofil molekyl kan enkelt penetrera och färga cellmembran. PBB® ingår i membranfärgerna Single Lutein™ och Double Lutein™.

Ämnet genomgår ett flertal renhetssteg under tillverkningsprocessen vilket ger en renhetsgrad på > 99%1, detta analyseras och kontrolleras vid varje tillverknings-batch. (Dokumentation medföljer varje batch) Trypanblått Utöver de två patententerade komponenterna innehåller produkten Double Lutein Blue™ ett tredje ämne; renat trypanblått framställt för färgning av både ILM och ERM. PBB® – Peeling med- och utan lutein Luteinet lägger sig som ett skyddande skikt och förhindrar PBB® att diffundera ner i retina och minskar iatrogena skador vid peeling.
Lutein lager
Med lutein
Med lutein
Utan lutein
Utan lutein

Infärgningsprodukter för bakre segmentet:

Vitreo Lutein
Vitreo Lutein™ – 2% Lutein
  • God infärgning av vitreus enbart med hjälp av lutein
  • Skyddar mot skadligt blått ljus under kirurgi2
  • Antioxidant
  • Vitreo Lutein™ ger inga sidoeffekter3
Single Lutein
Single Lutein Blue™ – 2% Lutein, 0,05% PBB®
  • För infärgning av ILM och PVR
  • Hög renhetsgrad på färgmedlet PBB® kombinerat med Lutein tillåter användning av en större volym utav produkten under en längre kontakttid utan risk för toxicitet4
  • Peeling med PBB® (i kombination med lutein) ger mindre iatrogena skador, lutein skyddar retina vid peeling. I jämförande studier har man uppmätt den lägsta distribuerade mängden färgämnen i retinas lager efter användning4.
Double Lutein
Double Lutein™ – 2% Lutein, 0,05% PBB®, 0,15% Trypanblått
  • För infärgning av ILM, ERM och PVR
  • Hög renhetsgrad på färgmedlet PBB® kombinerat med Lutein tillåter användning av en större volym utav produkten under en längre kontakttid utan risk för toxicitet4.
  • Peeling med PBB® (i kombination med lutein) ger mindre iatrogena skador, lutein skyddar retina vid peeling. I jämförande studier har man uppmätt den lägsta distribuerade mängden färgämnen i retinas lager efter användning4.

Referenser:
1) Data on file-Certificate of analysis of the product
2) LUTEIN AS POTENTIAL PROTECTOR OF ENDOILLUMINATOR’S PHOTOTOXICITY
3) A New Dye for Chromovitrectomy
4) New Brilliant Blue G Derivative as Pharmacological Tool in Retinal Surgery, Macular peeling-induced retinal damage: clinical and histopathological evaluation after using different dyes

Läs mer på Vitreocare >