Vingmed

Tristel Duo OPH är designat specifikt för höggradig desinfektion av medicinteknisk utrustning som används inom oftalmologi.
Duo OPH är klordioxid i skumform.