Moria Surgical

Flergångsinstrument
Moria Surgical ögon

Vi erbjuder flergångsinstrument för kataraktkirurgi från fler olika leverantörer:

Moria

Fransktillverkade instrument med högsta precision, rostfritt stål.

Eye-Technology

Titaninstrument med högsta precision avsedda för främre och bakre segmentet

MST

ASICO

Marknadens mest innovativa instrumentföretag. Tillverkar instrument för främre och bakre segmentet.

E Janach

ROP-kit
Moria Surgical ögon

ROP-kit

Engångskit för ögonbottenundersökning av prematura barn.

Kanyler
Moria Surgical ögon
Flergångsinstrument
Moria Surgical ögon

Vi erbjuder flergångsinstrument från bl a följande leverantörer:

E Janach

Italiensk tillverkare av flergångsinstrument.

Moria

Fransktillverkade instrument med högsta precision, rostfritt stål.

Network Medical Products

Brittisk leverantör av flergångsinstrument.

Engångsinstrument
Moria Surgical ögon

Vi erbjuder engångsinstrument från bl a följande leverantörer:

E Janach

Italiensk leverantör av engångsinstrument.

MORIA

Moria One  – engångsinstrument för katarakt- och kornealkirurgi.

NetWork Medical Products

Engelsk leverantör av engångsinstrument.