Arcadophta

Högkvalitativt tillverkande företag med produkter för främre och bakre segmentet.

Gas
Färgmedel

Perfluorcarbon
FCI logo
Gas

Arcadophta är ett högkvalitativt tillverkande företag med produkter för främre och bakre segmentet .

Gaser färdiga att använda:
Arceole SF6 : 30 ml, Sulfurhexafluoride
Arceole C2F6 : 30 ml, Hexafluorohexane
Arceole C3F8 : 30 ml, Octafluoropropane

 

Färgmedel

MonoBlue SafR 0,055% med Mannitol.

För främre segmentet.

MonoBlue NafX 0,15% (No Air Fluid eXchange) 0.15% Purified Trypan Blue + Mannitol + Deuterium Oxide

För bakre segmentet.